Garantiebepaling

U maakt aanspraak op uw garantie indien aantoonbaar is dat de schade is ontstaan doordat Solidz een ondeugdelijk product heeft verkocht. Daarmee bedoelt men dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die men in alle redelijkheid kan verwachten van het product in samenhang met de gebruiksfrequentie van het product.

Deze garantie geldt voor spontaan ontstane scheuren, verkleuring of fabricagefouten. Wij geven geen garantie indien er aanpassingen worden gedaan aan het origineel geleverde product. Ook wordt er geen garantie gegeven wanneer onze producten door niet gecertificeerde partijen wordt geïnstalleerd of gemonteerd. (Er kan om uw monteur gevraagd worden).